แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


1. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี    -- สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่ --

2. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน   -- สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่ --

3. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี    

    3.1  ทะเบียนตัดยอดเงิน งปม. -- สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่ --

    3.2  รายงานผู้อำนวยการ  -- สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่ --

วีดีโอแนะนำ ร.พ.

↑ TOP