รายงานข้อมูลระบบ :: ไทยชนะ
 • ผู้รับบริการประจำวัน 29-06-63
 • เช็คอิน รอบันทึก คน

  เช็คเอาท์ รอบันทึก คน  ประกาศด่วน


  กลุ่มงานบริหารทั่วไป


  เว็บไซต์ :  เร็วๆนี

  • วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

             - บริหารจัดการ กลุ่มงานโดยนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เอื้อต่อการให้บริการแก่หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก

  • หน้าที่

             - ให้บริการดำเนินการด้านหนังสือราชการ  การบริการด้านยานพาหนะ การบริการงานซักฟอก สนับสนุนงานด้านบริการทั่วไปแก่หน่วยงานภายในภายนอกหน่วยงาน ด้วยความถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว และผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ

   

             

             

  วีดีโอเกี่ยวกับ ร.พ.

  ↑ TOP