อ่าน : 103 26 มี.ค. 2563 15:15:01

โดย : Admin SSR
:: เรื่อง ศบส.11 ให้มาตรฐานตึกรับผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19


         นายอัตถพงศ์ ถนิมพาสน์ รองผู้อำนวยการด้านนโยบายและแผนงาน นางเอ็นดู วิเรปะนะ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นางสำอางค์ พันธุ์ประทุม รองหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล พร้อมทีมที่เกี่ยวข้อง ต้อนรับศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 (ศบส.11) ซึ่งมาให้รายละเอียดมาตรฐานระบบระบายอากาศห้อง Cohort Word เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19 ณ หอผู้ป่วยชาย 9 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

อัลบั้มภาพเรื่องน่าสนใจ


นิทรรศการสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 2562

ขอเชิญร่วมเดิน - วิ่ง สวนสราญรมย์มินิมาร...

ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรระยะสั้น(PG)

โปรแกรมการแข่งขันสวนสราญรมย์ลีก ประจำปี 2563

โรงพยาบาลสวนสราญรมย ์ ขอใช้โพสต์นี้แจ้งป...

เรียนรู้และเข้าใจกับ ชีวิตที่ไม่ง่าย ของ...

ล่าสุด


เยี่ยมเสริมพลังทีมช่วยเหลือเยี...

เยี่ยมเสริมพลังทีมช่วยเหลือเยี...

เยี่ยมเสริมพลังทีมช่วยเหลือเยี...

เยี่ยมเสริมพลังทีมช่วยเหลือเยี...

ทีม MCATT รพ.สวนสราญรมย์และศูน...

สุขสัญจร online ซีรีย์

วีดีโอแนะนำ ร.พ.

↑ TOP