อ่าน : 65 25 มี.ค. 2563 11:46:48

โดย : Admin SSR
:: เรื่อง ขั้นตอนการปฏิบัติ เมื่อมาโรงพยาบาลสวนสราญรมย์


ขั้นตอนการปฏิบัติ เมื่อมาโรงพยาบาลสวนสราญรมย์

1. วัดไข้และรับการคัดกรองจากเจ้าหน้าที่

2. หากท่านมีไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อย ให้แจ้งเจ้าหน้าที่

3. ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลที่หน่วยงานจัดไว้ให้

4. หากท่านมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ขอความมร่วมมือในการงดเยี่ยม

อัลบั้มภาพเรื่องน่าสนใจ


นิทรรศการสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 2562

ขอเชิญร่วมเดิน - วิ่ง สวนสราญรมย์มินิมาร...

ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรระยะสั้น(PG)

โปรแกรมการแข่งขันสวนสราญรมย์ลีก ประจำปี 2563

โรงพยาบาลสวนสราญรมย ์ ขอใช้โพสต์นี้แจ้งป...

เรียนรู้และเข้าใจกับ ชีวิตที่ไม่ง่าย ของ...

ล่าสุด


เยี่ยมเสริมพลังทีมช่วยเหลือเยี...

เยี่ยมเสริมพลังทีมช่วยเหลือเยี...

เยี่ยมเสริมพลังทีมช่วยเหลือเยี...

เยี่ยมเสริมพลังทีมช่วยเหลือเยี...

ทีม MCATT รพ.สวนสราญรมย์และศูน...

สุขสัญจร online ซีรีย์

วีดีโอแนะนำ ร.พ.

↑ TOP