อ่าน : 12 25 มี.ค. 2563 11:46:48

โดย : Admin SSR
:: เรื่อง ขั้นตอนการปฏิบัติ เมื่อมาโรงพยาบาลสวนสราญรมย์


ขั้นตอนการปฏิบัติ เมื่อมาโรงพยาบาลสวนสราญรมย์

1. วัดไข้และรับการคัดกรองจากเจ้าหน้าที่

2. หากท่านมีไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อย ให้แจ้งเจ้าหน้าที่

3. ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลที่หน่วยงานจัดไว้ให้

4. หากท่านมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ขอความมร่วมมือในการงดเยี่ยม

อัลบั้มภาพเรื่องน่าสนใจ


นิทรรศการสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 2562

ขอเชิญร่วมเดิน - วิ่ง สวนสราญรมย์มินิมาร...

ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรระยะสั้น(PG)

โปรแกรมการแข่งขันสวนสราญรมย์ลีก ประจำปี 2563

โรงพยาบาลสวนสราญรมย ์ ขอใช้โพสต์นี้แจ้งป...

เรียนรู้และเข้าใจกับ ชีวิตที่ไม่ง่าย ของ...

ล่าสุด


เบอร์โทรศัพท์ช่วงสถานการณ์ COVID-19

ศบส.11 ให้มาตรฐานตึกรับผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19

คำแนะนำกรณีใกล้ชิดผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19

กินแบบปลอดภัย ไร้ COVID-19

ขั้นตอนการปฏิบัติ เมื่อมาโรงพยาบาลสวนสราญรมย์

รวมเบอร์สายด่วน ในช่วงสถานการณ์ COVID-19

วีดีโอแนะนำ ร.พ.

↑ TOP