รายงานข้อมูลระบบ :: ไทยชนะ
 • ผู้รับบริการประจำวัน 29-06-63
 • เช็คอิน รอบันทึก คน

  เช็คเอาท์ รอบันทึก คน  ประกาศด่วน  อ่าน : 32 30 มิ.ย. 2563 14:29:39

  โดย : Admin SSR
  :: เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสื่อสารมวลชน


  29 มิถุนายน 2563
        แพทย์หญิงบุญศิริ จันศิริมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสื่อสารมวลชน ในการสื่อสารสุขภาพจิตในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องแนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิตในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชน ครอบครัว ชุมชน รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้รับความปลอดภัยจากผลกระทบด้านสุขภาพจิต สามารถปรับตัวเข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ได้อย่างเข้มแข็ง ณ โรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/Suansaranrom

  อัลบั้มภาพ  เรื่องน่าสนใจ


  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่องก...

  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิตมอบประกาศนียบัตรนัก...

  เยี่ยมเสริมพลังทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจ ...

  การประชุมแนวใหม่ ประชุมวิชาการสุขภาพจิตน...

  เยี่ยมเสริมพลังทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจ ...

  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 ตรวจเยี่ยม

  ล่าสุด


  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมก้าวท้าใจ Season 2 ต้านภัย COVID-19

  โครงการปลูกพืชสมุนไพรแบบเกษตรอินทรีย์ (Organic)

  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยจิตเภท

  การประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Web...

  โครงการจิตอาสาแก้ไขปัญหาผักตบชวาคลองลำบางท่าข้าม

  สำนักงาน ก.พ.ร. ลงพื้นที่ตรวจป...

  วีดีโอเกี่ยวกับ ร.พ.

  ↑ TOP