รายงานข้อมูลระบบ :: ไทยชนะ
 • ผู้รับบริการประจำวัน 29-06-63
 • เช็คอิน รอบันทึก คน

  เช็คเอาท์ รอบันทึก คน  ประกาศด่วน  อ่าน : 90 29 มิ.ย. 2563 09:19:39

  โดย : Admin SSR
  :: เรื่อง เยี่ยมประเมินและเสริมพลังแลกเปลี่ยนเรียนรู้คุณภาพโรงพยาบาล ตามมาตรฐาน Green&Clean; Hospital


  วันที่ 22 มิถุนายน 2563
  นางเอ็นดู วิเรปะนะ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของโรงพยาบาลเป็นตัวแทนรับการเยี่ยมประเมินและเสริมพลังแลกเปลี่ยนเรียนรู้คุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐาน Green&Clean Hospital ประจำปีงบประมาณ 2563 จากศูนย์อนามัยที่ 11 สำนักงานควบคุมโรคที่ 11 และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนายกระดับโรงพยาบาลสวนสราญรมย์สู่โรงพยาบาลคุณภาพมาตรฐานเกณฑ์ Green&Clean Hospital ระดับดีมาก Plus ภายในปี 2563 ณ ห้องประชุมอาคารสราญราษฎร์ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

  สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/Suansaranrom

   

  อัลบั้มภาพ  เรื่องน่าสนใจ


  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่องก...

  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิตมอบประกาศนียบัตรนัก...

  เยี่ยมเสริมพลังทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจ ...

  การประชุมแนวใหม่ ประชุมวิชาการสุขภาพจิตน...

  เยี่ยมเสริมพลังทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจ ...

  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 ตรวจเยี่ยม

  ล่าสุด


  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมก้าวท้าใจ Season 2 ต้านภัย COVID-19

  โครงการปลูกพืชสมุนไพรแบบเกษตรอินทรีย์ (Organic)

  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยจิตเภท

  การประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Web...

  โครงการจิตอาสาแก้ไขปัญหาผักตบชวาคลองลำบางท่าข้าม

  สำนักงาน ก.พ.ร. ลงพื้นที่ตรวจป...

  วีดีโอเกี่ยวกับ ร.พ.

  ↑ TOP