รายงานข้อมูลระบบ :: ไทยชนะ
 • ผู้รับบริการประจำวัน 29-06-63
 • เช็คอิน รอบันทึก คน

  เช็คเอาท์ รอบันทึก คน  ประกาศด่วน  อ่าน : 132 11 มิ.ย. 2563 08:50:11

  โดย : Admin SSR
  :: เรื่อง โครงการปลูกพืชสมุนไพรแบบอินทรีย์เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย รุ่นที่2


  วันที่ 8 มิถุนายน 2563

  ศาสตราจารย์ เภสัชกร ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ และคณะผู้บริหารกลุ่มทิปโก้ พร้อมด้วยแพทย์หญิงบุญศิริ จันศิริมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ มอบหมายให้นางวรรธยา พัวพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน ว่าที่ร้อยโทวิษณุ ครึ่งธิ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟูและแพทย์ทางเลือก นางสาวพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ รองหัวหน้ากลุ่มงานพยาบาลจิตเวชชุมชน ลงพื้นที่สำรวจและสนับสนุนการฟื้นฟูสมรรถภาพแบบเกษตรกรรมบำบัดในโครงการปลูกพืชสมุนไพรแบบอินทรีย์ เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย ซึ่งส่งผลทำให้คุณภาพชีวิตของผู้เข้าร่วมโครงการดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงได้ขยายโครงการเป็นรุ่นที่ 2 ในพื้นที่ อำเภอท่าแซะ อำเภอสวี และอำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร โดยความร่วมมือและสนับสนุนของหน่วยงานในพื้นที่ทั้ง รพสต.โรงพยาบาลประจำอำเภอในชุมชน และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร

  สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/Suansaranrom

  อัลบั้มภาพ  เรื่องน่าสนใจ


  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่องก...

  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิตมอบประกาศนียบัตรนัก...

  เยี่ยมเสริมพลังทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจ ...

  การประชุมแนวใหม่ ประชุมวิชาการสุขภาพจิตน...

  เยี่ยมเสริมพลังทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจ ...

  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 ตรวจเยี่ยม

  ล่าสุด


  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมก้าวท้าใจ Season 2 ต้านภัย COVID-19

  โครงการปลูกพืชสมุนไพรแบบเกษตรอินทรีย์ (Organic)

  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยจิตเภท

  การประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Web...

  โครงการจิตอาสาแก้ไขปัญหาผักตบชวาคลองลำบางท่าข้าม

  สำนักงาน ก.พ.ร. ลงพื้นที่ตรวจป...

  วีดีโอเกี่ยวกับ ร.พ.

  ↑ TOP