อ่าน : 73 18 พ.ค. 2563 17:23:10

โดย : Admin SSR
:: เรื่อง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 ตรวจเยี่ยม


วันที่ 13 พฤษภาคม 2563

แพทย์หญิงบุญศิริ จันศิริมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุนพิน และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ นายแพทย์พิทักษ์พล บุญยมาลิก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 ได้ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินการตามแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ณ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

อัลบั้มภาพเรื่องน่าสนใจ


นิทรรศการสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 2562

ขอเชิญร่วมเดิน - วิ่ง สวนสราญรมย์มินิมาร...

ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรระยะสั้น(PG)

โปรแกรมการแข่งขันสวนสราญรมย์ลีก ประจำปี 2563

โรงพยาบาลสวนสราญรมย ์ ขอใช้โพสต์นี้แจ้งป...

เรียนรู้และเข้าใจกับ ชีวิตที่ไม่ง่าย ของ...

ล่าสุด


เยี่ยมเสริมพลังทีมช่วยเหลือเยี...

เยี่ยมเสริมพลังทีมช่วยเหลือเยี...

เยี่ยมเสริมพลังทีมช่วยเหลือเยี...

เยี่ยมเสริมพลังทีมช่วยเหลือเยี...

ทีม MCATT รพ.สวนสราญรมย์และศูน...

สุขสัญจร online ซีรีย์

วีดีโอแนะนำ ร.พ.

↑ TOP