อ่าน : 183 2 เม.ย. 2563 12:02:43

โดย : Admin SSR
:: เรื่อง พญ.บุญศิริ จันศิริมงคล รับตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์


      ผู้บริหารโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ต้อนรับ แพทย์หญิงบุญศิริ จันศิริมงคล ซึ่งเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ โดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ เพื่อเป็นศิริมงคล
     1. เคารพพระพุทธรูปที่หอพระ
     2. เคารพพระภูมิเจ้าที่
     3. สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 6
และรับมอบงานบริหารโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จาก นายแพทย์พรรธนภ ตัณฑ์ศุภศิริ รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาล สวนสราญรมย์ ณ อาคารสราญราษฎร์ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

อัลบั้มภาพเรื่องน่าสนใจ


นิทรรศการสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 2562

ขอเชิญร่วมเดิน - วิ่ง สวนสราญรมย์มินิมาร...

ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรระยะสั้น(PG)

โปรแกรมการแข่งขันสวนสราญรมย์ลีก ประจำปี 2563

โรงพยาบาลสวนสราญรมย ์ ขอใช้โพสต์นี้แจ้งป...

เรียนรู้และเข้าใจกับ ชีวิตที่ไม่ง่าย ของ...

ล่าสุด


เยี่ยมเสริมพลังทีมช่วยเหลือเยี...

เยี่ยมเสริมพลังทีมช่วยเหลือเยี...

เยี่ยมเสริมพลังทีมช่วยเหลือเยี...

เยี่ยมเสริมพลังทีมช่วยเหลือเยี...

ทีม MCATT รพ.สวนสราญรมย์และศูน...

สุขสัญจร online ซีรีย์

วีดีโอแนะนำ ร.พ.

↑ TOP