อ่าน : 56 22 พ.ค. 2563 13:34:51

โดย : Admin SSR
:: เรื่อง ตู้ปันสุข โรงพยาบาลสวนสราญรมย์


วันที่ 20 พฤษภาคม 2563
พญ.บุญศิริ จันศิริมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ร่วมจัดทำ "ตู้ปันสุข" ตั้งไว้ ณ ด้านหน้าอาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ประชาชนหรือผู้มีจิตศรัทธาท่านใดที่อยากแบ่งปัน สามารถนำสิ่งของมาเติมใน "ตู้ปันสุข" ได้ทุกเวลา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19

อัลบั้มภาพเรื่องน่าสนใจ


นิทรรศการสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 2562

ขอเชิญร่วมเดิน - วิ่ง สวนสราญรมย์มินิมาร...

ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรระยะสั้น(PG)

โปรแกรมการแข่งขันสวนสราญรมย์ลีก ประจำปี 2563

โรงพยาบาลสวนสราญรมย ์ ขอใช้โพสต์นี้แจ้งป...

เรียนรู้และเข้าใจกับ ชีวิตที่ไม่ง่าย ของ...

ล่าสุด


เยี่ยมเสริมพลังทีมช่วยเหลือเยี...

เยี่ยมเสริมพลังทีมช่วยเหลือเยี...

เยี่ยมเสริมพลังทีมช่วยเหลือเยี...

เยี่ยมเสริมพลังทีมช่วยเหลือเยี...

ทีม MCATT รพ.สวนสราญรมย์และศูน...

สุขสัญจร online ซีรีย์

วีดีโอแนะนำ ร.พ.

↑ TOP