อ่าน : 41 22 พ.ค. 2563 11:33:19

โดย : Admin SSR
:: เรื่อง ตู้ดีต่อใจ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์


วันที่ 19 พฤษภาคม 2563

พญ.บุญศิริ จันศิริมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ร่วมจัดทำ "ตู้ดีต่อใจ" โดยผู้บริหาร บุคลากรและผู้มีจิตศรัทธา นำสิ่งของอุปโภค บริโภคมาบริจาค ทั้งนี้ "ตู้ดีต่อใจ" ตั้งไว้ ณ ด่านหน้า อาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ประชาชนหรือผู้มีจิตศรัทธาท่านใดที่อยากแบ่งปันสามารถนำสิ่งของมาเติมใน "ตู้ดีต่อใจ" ได้ทุกเวลา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด-19

อัลบั้มภาพเรื่องน่าสนใจ


นิทรรศการสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 2562

ขอเชิญร่วมเดิน - วิ่ง สวนสราญรมย์มินิมาร...

ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรระยะสั้น(PG)

โปรแกรมการแข่งขันสวนสราญรมย์ลีก ประจำปี 2563

โรงพยาบาลสวนสราญรมย ์ ขอใช้โพสต์นี้แจ้งป...

เรียนรู้และเข้าใจกับ ชีวิตที่ไม่ง่าย ของ...

ล่าสุด


เยี่ยมเสริมพลังทีมช่วยเหลือเยี...

เยี่ยมเสริมพลังทีมช่วยเหลือเยี...

เยี่ยมเสริมพลังทีมช่วยเหลือเยี...

เยี่ยมเสริมพลังทีมช่วยเหลือเยี...

ทีม MCATT รพ.สวนสราญรมย์และศูน...

สุขสัญจร online ซีรีย์

วีดีโอแนะนำ ร.พ.

↑ TOP