รายงานข้อมูลระบบ :: ไทยชนะ
 • ผู้รับบริการประจำวัน 29-06-63
 • เช็คอิน รอบันทึก คน

  เช็คเอาท์ รอบันทึก คน  ประกาศด่วน


  ONE PAGE ผู้อำนวยการ


  3 ก.ค. 2563 เวลา 20:24:37

  โครงการปลูกพืชสมุนไพรแบบเกษตรอินทรีย์ (Organic)

  1 ก.ค. 2563 เวลา 09:28:37

  สำนักงาน ก.พ.ร. ลงพื้นที่ตรวจประเมินผลงานประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม

  30 มิ.ย. 2563 เวลา 14:29:39

  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสื่อสารมวลชน

  26 มิ.ย. 2563 เวลา 17:08:39

  โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับ Reaccreditat

  26 มิ.ย. 2563 เวลา 15:13:49

  เข้าเยี่ยมคารวะนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนแผน C4

  26 มิ.ย. 2563 เวลา 15:12:42

  เข้าเยี่ยมคารวะนางแจ่มจิตร์ พูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธ

  26 มิ.ย. 2563 เวลา 15:06:27

  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่องการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจของประชาชนด้วย

  วีดีโอเกี่ยวกับ ร.พ.

  ↑ TOP