รายงานข้อมูลระบบ :: ไทยชนะ
 • ผู้รับบริการประจำวัน 29-06-63
 • เช็คอิน รอบันทึก คน

  เช็คเอาท์ รอบันทึก คน  ประกาศด่วน


  ข่าวประชาสัมพันธ์ & บทความ


  10 ก.ค. 2563 เวลา 11:08:45

  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมก้าวท้าใจ Season 2 ต้านภัย COVID-19

  2 ก.ค. 2563 เวลา 15:32:31

  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยจิตเภท

  2 ก.ค. 2563 เวลา 14:41:25

  การประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Webex การรับยาทางไปรษณีย์ ผ่านเครือข่ายสาธารณสุขเขตสุขภาพ ที่ 11

  2 ก.ค. 2563 เวลา 14:27:30

  โครงการจิตอาสาแก้ไขปัญหาผักตบชวาคลองลำบางท่าข้าม

  1 ก.ค. 2563 เวลา 09:12:19

  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ปรับปรุงบริการ โดยตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

  29 มิ.ย. 2563 เวลา 09:19:39

  เยี่ยมประเมินและเสริมพลังแลกเปลี่ยนเรียนรู้คุณภาพโรงพยาบาล ตามมาตรฐาน Green&Clean; Hospital

  26 มิ.ย. 2563 เวลา 09:14:46

  กิจกรรมชั่วโมงเรียนรู้หรรษา ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

  24 มิ.ย. 2563 เวลา 16:45:14

  การประชุมแนวใหม่ ประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2563

  12 มิ.ย. 2563 เวลา 08:00:28

  รองผู้อำนวยฝ่ายบริหารร่วมงาน ”นารายณ์รำลึก”

  11 มิ.ย. 2563 เวลา 08:50:11

  โครงการปลูกพืชสมุนไพรแบบอินทรีย์เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย รุ่นที่2

  4 มิ.ย. 2563 เวลา 08:42:53

  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิตมอบประกาศนียบัตรนักศึกษา PG รพ.สวนสราญรมย์

  4 มิ.ย. 2563 เวลา 08:27:45

  เยี่ยมเสริมพลังทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจ (MCATT) และเครือข่ายเยี่ยมเสริมพลังทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจ

  2 มิ.ย. 2563 เวลา 16:34:36

  เยี่ยมเสริมพลังทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจ (MCATT) และเครือข่าย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของCOVID-19

  2 มิ.ย. 2563 เวลา 16:28:00

  เยี่ยมเสริมพลังทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจ (MCATT) และเครือข่าย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของCOVID-19

  2 มิ.ย. 2563 เวลา 16:19:22

  เยี่ยมเสริมพลังทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจ (MCATT) และเครือข่าย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของCOVID-19

  วีดีโอเกี่ยวกับ ร.พ.

  ↑ TOP