ข่าวประชาสัมพันธ์ & บทความ


3 เม.ย. 2563 เวลา 17:06:43

ร่วมส่งกำลังใจ สู้วิกฤติ "ไวรัสโคโรน่า"

3 เม.ย. 2563 เวลา 16:13:14

ประกาศ ปิดสถานที่บางส่วนตามมาตรการเร่งด่วน ในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

2 เม.ย. 2563 เวลา 12:02:43

พญ.บุญศิริ จันศิริมงคล รับตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

1 เม.ย. 2563 เวลา 10:13:44

ขั้นตอนการขอรับยาทางไปรษณีย์ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

1 เม.ย. 2563 เวลา 08:54:45

บริษัท ไทยบิทูเมน จำกัด มอบโมเดลฉากกั้นอะคริลิค

27 มี.ค. 2563 เวลา 17:09:25

เบอร์โทรศัพท์ช่วงสถานการณ์ COVID-19

26 มี.ค. 2563 เวลา 15:15:01

ศบส.11 ให้มาตรฐานตึกรับผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19

25 มี.ค. 2563 เวลา 14:13:18

คำแนะนำกรณีใกล้ชิดผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19

25 มี.ค. 2563 เวลา 14:08:16

กินแบบปลอดภัย ไร้ COVID-19

25 มี.ค. 2563 เวลา 11:46:48

ขั้นตอนการปฏิบัติ เมื่อมาโรงพยาบาลสวนสราญรมย์

25 มี.ค. 2563 เวลา 09:57:32

รวมเบอร์สายด่วน ในช่วงสถานการณ์ COVID-19

23 มี.ค. 2563 เวลา 15:02:02

อยู่ห่างไว้ ไม่แพร่เชื้อ เพื่อทุกคน

23 มี.ค. 2563 เวลา 15:00:48

social distancing

23 มี.ค. 2563 เวลา 14:59:09

อยู่ห่างไว้ ไม่แพร่เชื้อ เพื่อสังคม

23 มี.ค. 2563 เวลา 14:53:35

SOCIAL DISTANCING การรักษาระยะห่างทางสังคม

วีดีโอแนะนำ ร.พ.

↑ TOP