แจ้งร้องเรียน-แนะนำ


# หัวข้อ
1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 มี.ค. 2563 เวลา 16:55:58
2 การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต 4 มี.ค. 2563 เวลา 11:51:34
3 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 4 มี.ค. 2563 เวลา 11:54:21
4 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี (O26) 27 ก.พ. 2563 เวลา 12:04:15
5 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต (O24) 3 มี.ค. 2563 เวลา 16:31:52
6 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน-แนะนำบริการ ออนไลน์ (O25) 3 มี.ค. 2563 เวลา 17:05:14

วีดีโอแนะนำ ร.พ.

↑ TOP