รายงานข้อมูลระบบ :: ไทยชนะ
 • ผู้รับบริการประจำวัน 29-06-63
 • เช็คอิน รอบันทึก คน

  เช็คเอาท์ รอบันทึก คน  ประกาศด่วน


  ข้อมูลบริการผู้ป่วย


  # หัวข้อ
  1 ขั้นตอนการขอรับยาทางไปรษณีย์  1 พ.ค. 2563 เวลา 15:57:50
  2 สิทธิ์การรักษาผู้ป่วย 27 ก.พ. 2563 เวลา 11:44:16
  3 มาตราการให้บริการผู้รับบริการ 27 ก.พ. 2563 เวลา 11:38:55
  4 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 3 มี.ค. 2563 เวลา 17:35:05
  5 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 27 ก.พ. 2563 เวลา 11:54:37
  6 ตารางการให้บริการทางสุขภาพจิตและจิตเวชของ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ 25 ก.พ. 2563 เวลา 22:58:54
  7 คู่มือสำหรับผู้ป่วยสูงอายุสมองเสื่ยมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ ของคลินิกจิตเวชสูงอายุ ร.พ.สวนสราญรมย์ 25 ก.พ. 2563 เวลา 23:04:49
  8 คู่มือสำหรับผู้ป่วยจิตเภทที่มารับบริการแบบผู้ป่วยนอก ของคลินิกจิตเภท ร.พ.สวนสราญรมย์ 25 ก.พ. 2563 เวลา 23:06:35

  วีดีโอเกี่ยวกับ ร.พ.

  ↑ TOP