รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ


8 ต.ค. 2562


รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ8 ต.ค. 2562 (โดย : Admin SSR)


วีดีโอแนะนำ ร.พ.

↑ TOP