ด้วยกรมสุขภาพจิต มีความประสงค์จะรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน


15 ม.ค. 2563


ด้วยกรมสุขภาพจิต มีความประสงค์จะรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน ตำแหน่งเลขที่ ๒๕๕๔  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่15 ม.ค. 2563 (โดย : Admin SSR)


วีดีโอแนะนำ ร.พ.

↑ TOP