รายงานข้อมูลระบบ :: ไทยชนะ
 • ผู้รับบริการประจำวัน 29-06-63
 • เช็คอิน รอบันทึก คน

  เช็คเอาท์ รอบันทึก คน  ประกาศด่วน


  ข่าวสารภายใน


  #
  1 8 พ.ค. 2563 หลักเกณฑ์การส่งเอกสารเพื่อขอเบิกจ่ายเงิน
  2 20 มี.ค. 2563 แนวทางปฏิบัติทางทันตกรรม
  3 12 มี.ค. 2563 ประกาศการลงเวลาปฏิบัติราชการ
  4 10 มี.ค. 2563 แบบทดสอบ
  5 3 มี.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์รับโอนรับย้ายข้าราชการ ๓ ตำแหน่ง
  6 27 ก.พ. 2563 ประชาสัมพันธ์รับโอนรับย้ายข้าราชการ ๒ ตำแหน่ง
  7 25 ก.พ. 2563 แนวทางการป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019
  8 15 ม.ค. 2563 เอกสารประกอบการอบรมบุคลากรด้านไอที รุ่น 2
  9 15 ม.ค. 2563 ด้วยกรมสุขภาพจิต มีความประสงค์จะรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
  10 13 ธ.ค. 2562 ด้วยกรมสุขภาพจิต มีความประสงค์จะรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ/ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๒๕๕๓ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
  11 12 ธ.ค. 2562 ขออนุมัติแผนปฎิบัติการเสริมสร้างความสุขของบุคลากรในหน่วยงานประจำปี ๒๕๖๓
  12 8 ต.ค. 2562 โปรแกรมการแข่งขันสวนสราญรมย์ลีก ประจำปี 2563

  วีดีโอเกี่ยวกับ ร.พ.

  ↑ TOP