ข่าวสารภายใน


#
1 15 ม.ค. 2563 เอกสารประกอบการอบรมบุคลากรด้านไอที รุ่น 2
2 15 ม.ค. 2563 ด้วยกรมสุขภาพจิต มีความประสงค์จะรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
3 13 ธ.ค. 2562 ด้วยกรมสุขภาพจิต มีความประสงค์จะรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ/ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๒๕๕๓ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
4 12 ธ.ค. 2562 ขออนุมัติแผนปฎิบัติการเสริมสร้างความสุขของบุคลากรในหน่วยงานประจำปี ๒๕๖๓
5 8 ต.ค. 2562 โปรแกรมการแข่งขันสวนสราญรมย์ลีก ประจำปี 2563

วีดีโอแนะนำ ร.พ.

↑ TOP