ข่าวรับสมัครงาน


#
1 4 ธ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป
2 21 พ.ย. 2562 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่2 พนักงานราชการทั่วไป
3 18 พ.ย. 2562 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๓ อัตรา
4 11 พ.ย. 2562 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป
5 7 พ.ย. 2562 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษ
6 28 ต.ค. 2562 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๖ อัตรา
7 10 ต.ค. 2562 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร (ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ)
8 8 ต.ค. 2562 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
9 4 ต.ค. 2562 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ (ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ)
10 1 ต.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ

วีดีโอแนะนำ ร.พ.

↑ TOP