รายงานข้อมูลระบบ :: ไทยชนะ
 • ผู้รับบริการประจำวัน 29-06-63
 • เช็คอิน รอบันทึก คน

  เช็คเอาท์ รอบันทึก คน  ประกาศด่วน


  ข่าวรับสมัครงาน


  #
  1 ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร 1
  2 19 พ.ค. 2563 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งพนักงานประกอบอาการ)
  3 15 พ.ค. 2563 ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์)
  4 13 พ.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ (พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร)
  5 22 เม.ย. 2563 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา (ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร)
  6 18 มี.ค. 2563 การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ (ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้)
  7 9 มี.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
  8 21 ก.พ. 2563 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง
  9 19 ก.พ. 2563 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ)
  10 17 ก.พ. 2563 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตำแหน่งเจ้าพนักงานอาชีวบำบัด
  11 12 ก.พ. 2563 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
  12 11 ก.พ. 2563 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
  13 29 ม.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ (พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป)
  14 14 ม.ค. 2563 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
  15 8 ม.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
  16 20 ธ.ค. 2562 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ พนักงานราชการทั่วไป
  17 18 ธ.ค. 2562 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ พนักงานราชการทั่วไป
  18 11 ธ.ค. 2562 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
  19 4 ธ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป
  20 21 พ.ย. 2562 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่2 พนักงานราชการทั่วไป
  21 18 พ.ย. 2562 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๓ อัตรา
  22 11 พ.ย. 2562 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป
  23 7 พ.ย. 2562 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษ
  24 28 ต.ค. 2562 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๖ อัตรา
  25 10 ต.ค. 2562 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร (ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ)
  26 8 ต.ค. 2562 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
  27 4 ต.ค. 2562 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ (ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ)
  28 1 ต.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ

  วีดีโอเกี่ยวกับ ร.พ.

  ↑ TOP