ข่าวรับสมัครงาน


#
1 14 ม.ค. 2563 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
2 8 ม.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
3 20 ธ.ค. 2562 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ พนักงานราชการทั่วไป
4 18 ธ.ค. 2562 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ พนักงานราชการทั่วไป
5 11 ธ.ค. 2562 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
6 4 ธ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป
7 21 พ.ย. 2562 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่2 พนักงานราชการทั่วไป
8 18 พ.ย. 2562 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๓ อัตรา
9 11 พ.ย. 2562 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป
10 7 พ.ย. 2562 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษ
11 28 ต.ค. 2562 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๖ อัตรา
12 10 ต.ค. 2562 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร (ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ)
13 8 ต.ค. 2562 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
14 4 ต.ค. 2562 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ (ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ)
15 1 ต.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ

วีดีโอแนะนำ ร.พ.

↑ TOP