รายงานข้อมูลระบบ :: ไทยชนะ
 • ผู้รับบริการประจำวัน 29-06-63
 • เช็คอิน รอบันทึก คน

  เช็คเอาท์ รอบันทึก คน  ประกาศด่วน


  ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง


  #
  1 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน 11
  2 9 ก.ค. 2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓
  3 3 ก.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4 3 ก.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๒ ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5 3 ก.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  6 3 ก.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  7 3 ก.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕,๐๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  8 3 ก.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๒ รายการ
  9 2 ก.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องจัดลำดับคิวอัตโนมัติ จำนวน ๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  10 2 ก.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  11 2 ก.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  12 2 ก.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ จ้างรถไถปรับพื้นที่ จำนวน ๓๒.๕ ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  13 2 ก.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  14 2 ก.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมายริการ (ปรับปรุงห้องพิเศษตึกชาย ๙) จำนวน ๖๐ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  15 1 ก.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน ๖๓ จำนวน ๓ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  16 29 มิ.ย. 2563 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ระบบ Data Network) จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  17 26 มิ.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  18 26 มิ.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาขนย้ายครุภัณฑ์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  19 24 มิ.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  20 23 มิ.ย. 2563 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ระบบ Data Network) จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  21 23 มิ.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๐ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  22 23 มิ.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕๐,๐๐๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  23 23 มิ.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเคมีและผลิตภัณฑ์เคมี จำนวน ๒๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  24 23 มิ.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  25 23 มิ.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  26 23 มิ.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบ Cisco data Network แบบรวมอะไหล่ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  27 23 มิ.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  28 23 มิ.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  29 23 มิ.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำไวนิล จำนวน ๑๓ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30 23 มิ.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  31 23 มิ.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  32 18 มิ.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจสอบวัสดุการแพทย์ ท่ออ๊อกซิเย่นพร้อมทำสีใหม่ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  33 18 มิ.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมตึกชาย ๔ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  34 18 มิ.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  35 17 มิ.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์กีฬา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  36 17 มิ.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่ จำนวน ๒ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  37 17 มิ.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนตู้พักสายระบบโทรศัพท์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  38 17 มิ.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งเหล็กดัดสแตนเลส จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  39 17 มิ.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเคาน์เตอร์พร้อมขนย้าย จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  40 17 มิ.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาวางท่อ คสล.บริเวณหน้าตึกหญิง ๕ หญิง ๖ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  41 17 มิ.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคารแพทย์กำธร พริ้งศุลกะ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  42 16 มิ.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  43 12 มิ.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  44 12 มิ.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  45 12 มิ.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้ระบบประชุมวีดีโอทางไกล จำนวน ๒ ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  46 12 มิ.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙๖ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  47 11 มิ.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ KVA)
  48 11 มิ.ย. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
  49 11 มิ.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  50 10 มิ.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  51 10 มิ.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  52 10 มิ.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงตึกผู้ชาย ๓ (สปสช) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  53 10 มิ.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  54 10 มิ.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  55 10 มิ.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  56 9 มิ.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมอาคารผู้ป่วย ชาย ๒ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  57 9 มิ.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรื้อถอนและติดตั้งครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องจ่ายยาอัตโนมัติ
  58 9 มิ.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมบ้านพักแพทย์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  59 9 มิ.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมผ้าเพดานตึกชาย ๓ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  60 9 มิ.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมตึกหญิง ๖ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  61 9 มิ.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ ทะเบียน บย ๗๖๓๗ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน
  62 9 มิ.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมหลังคาอาคารบันเทิงบำบัด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  63 9 มิ.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างย้ายครุภัณฑ์สำนักงานห้องจ่ายยาผู้ป่วยใน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  64 9 มิ.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำระบบงานไฟฟ้าภายในโรงพยาบาล จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  65 9 มิ.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างย้ายครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  66 9 มิ.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารมณีย์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  67 2 มิ.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  68 2 มิ.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  69 2 มิ.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  70 2 มิ.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  71 2 มิ.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายจอดรถยนต์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  72 2 มิ.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  73 2 มิ.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  74 2 มิ.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรถแม็คโครเล็ก จำนวน ๔๐ ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  75 2 มิ.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสติ๊กเกอร์พร้อมไดคัท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๒๐ แผ่น
  76 2 มิ.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโมษณาและเผยแพร่ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  77 29 พ.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างอ่านผลฟิมล์เอกซเรย์ จำนวน ๔ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  78 29 พ.ค. 2563 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ KVA) จำรวน ๑ เครื่อง)
  79 28 พ.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตกแต่งเวทีห้องประชุม จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  80 26 พ.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงบ่อคลองน้ำวนเวียน (บ่อเติมอากาศ)
  81 26 พ.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างย้ายครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  82 26 พ.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขนย้ายครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  83 26 พ.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  84 26 พ.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  85 26 พ.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมบ้านพัก เลขที่ ๙๐ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  86 26 พ.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  87 26 พ.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  88 26 พ.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  89 26 พ.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  90 26 พ.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  91 26 พ.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  92 26 พ.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  93 26 พ.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  94 26 พ.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  95 26 พ.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการรายเดือนอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  96 26 พ.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำไวนิล จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  97 26 พ.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  98 26 พ.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (อุปกรณ์กระจายสัญญาณ) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  99 25 พ.ค. 2563 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ KVA) จำรวน ๑ เครื่อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  100 21 พ.ค. 2563 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ KVA) (e-bidding)
  101 21 พ.ค. 2563 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ KVA)จำรวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  102 19 พ.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมบ้านพักเลขที่ ๗๕/๒๐ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  103 15 พ.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  104 15 พ.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  105 15 พ.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องสแกนลายนิ้วมือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  106 15 พ.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  107 15 พ.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะสนาม) ต่ำกว่าเกณฑ์ จำนวน ๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  108 15 พ.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำแบบบันทึกแห่งชัยชนะ จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  109 15 พ.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  110 15 พ.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  111 15 พ.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  112 15 พ.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรถไถพรวนดิน จำนวน ๒๒ ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  113 15 พ.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  114 14 พ.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ เครื่อง และล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  115 14 พ.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำฟันเทียม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  116 14 พ.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมตู้ระบบโทรศัพท์ชุมสาย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  117 14 พ.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างย้ายตำแหน่งชุด bucky stang และชุด table จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  118 14 พ.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมและติดฟิลม์กรองแสงครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  119 14 พ.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  120 14 พ.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมบ้านพักแพทย์สถาบันเด็ก จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  121 14 พ.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างย้ายครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  122 5 พ.ค. 2563 ประกาศรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ประจำเดือน1-30 เมษายน 2563)
  123 1 พ.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  124 30 เม.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ถ่านไบออส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ รายการ
  125 30 เม.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์ (ซ่อมรถเข็นผู้ป่วยแบบนั่งมีพนักพิง) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  126 29 เม.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๕๐ ชุด
  127 29 เม.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  128 27 เม.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  129 27 เม.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  130 27 เม.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  131 27 เม.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑๘ รายการ
  132 27 เม.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงตึกผู้ป่วยชาย ๒ (งบ สปสช) จำนวน ๑๒รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  133 27 เม.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ชุดเครื่องเสียงห้องประชุมพัสดุ) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  134 27 เม.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  135 27 เม.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ ชุด
  136 27 เม.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  137 24 เม.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  138 24 เม.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  139 24 เม.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  140 21 เม.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้คอมพิวเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  141 17 เม.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  142 16 เม.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (น้ำยาซักผ้า น้ำยาปรับผ้านุ่ม) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  143 16 เม.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ผ้าปูโต๊ะ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  144 16 เม.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ต่ำกว่าเกณฑ์) จำนวน ๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  145 13 เม.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขนย้ายวัสดุและครุภัณฑ์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  146 13 เม.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  147 13 เม.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  148 13 เม.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  149 13 เม.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างย้ายกล้องวงจรปิด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  150 13 เม.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมตู้ลำโพง จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  151 13 เม.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  152 13 เม.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  153 13 เม.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมโทรทัศน์สี ๒๑ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  154 9 เม.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  155 9 เม.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (เครื่อง EKG) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  156 9 เม.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  157 9 เม.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  158 8 เม.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา
  159 2 เม.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ตะกร้าโปร่งหูเหล็ก) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  160 1 เม.ย. 2563 ประกาศรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ประจำเดือน1-31 มีนาคม 2563)
  161 31 มี.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  162 31 มี.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  163 31 มี.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำไวนิล จำนวน ๑ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  164 31 มี.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างย้ายกล้องวงจรปิด จำนวน ๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  165 31 มี.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด จำนวน ๑ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  166 31 มี.ค. 2563 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน ๒ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  167 31 มี.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๒ รายการ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  168 27 มี.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  169 27 มี.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง (กน ๑๓๑๙ สุราษฎร์ธานี) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  170 27 มี.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ (กลฉ.๕๓๗ สฎ) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  171 27 มี.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมกล้องวงจรปิด
  172 27 มี.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานรับโทรศัพท์
  173 27 มี.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสอบเทียบความเที่ยงตรงเครื่องรักษาด้วยเครื่องไฟฟ้า (ECT)
  174 27 มี.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมฝ้าเพดาน ชาย ๓ บน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  175 27 มี.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมฐานพลับพลา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  176 27 มี.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุง OPD ระยะที่ ๒ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  177 27 มี.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  178 26 มี.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  179 25 มี.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  180 25 มี.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมระบบไฟฟ้าตัวอักษร (ฎ) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  181 25 มี.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  182 25 มี.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำไวนิล จำนวน ๑ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  183 25 มี.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสติ๊กพร้อมไดคัทรูปหน้ายิ้ม จำนวน ๒๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  184 25 มี.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๔ เส้น
  185 25 มี.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  186 25 มี.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ต่ำกว่าเกณฑ์) พัดลมโคจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑๕ ตัว
  187 25 มี.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  188 25 มี.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเคมีและผลิตภัณฑ์เคมี จำนวน ๒๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  189 25 มี.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  190 24 มี.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารซักฟอกและปรับปรุงชาย ๘ (e-bidding)
  191 23 มี.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กล้องวงจรปิด) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  192 20 มี.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  193 17 มี.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะ เลขทะเบียน บย-๗๖๓๘ จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  194 16 มี.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายหน้าห้องงานอะคริลิค จำนวน ๗๒ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  195 13 มี.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน
  196 12 มี.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  197 12 มี.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (บิลท์อินผู้ป่วยนอกอาคารสราญราษฎร์) จำนวน ๙ รายการ
  198 12 มี.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลและสติ๊กเกอร์โฟมบอร์ด จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  199 12 มี.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  200 12 มี.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างต่อประกัน MA จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  201 12 มี.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้า)
  202 12 มี.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  203 11 มี.ค. 2563 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารซักฟอกและปรับปรุงตึกชาย ๘ (e-bidding)
  204 10 มี.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  205 9 มี.ค. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
  206 6 มี.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  207 4 มี.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑๖ รายการ
  208 3 มี.ค. 2563 ประกาศรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ประจำเดือน1-29 กุมภาพันธ์ 2563)
  209 2 มี.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมระบบไฟฟ้าตัวอักษรป้ายชื้อแาคารสราญราษฎร์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  210 2 มี.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๓ รายการ
  211 2 มี.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  212 28 ก.พ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  213 28 ก.พ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๒ รายการ
  214 28 ก.พ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน ๖ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  215 28 ก.พ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมลิฟต์อาคารสราญราษฎร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  216 28 ก.พ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  217 28 ก.พ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๔ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  218 28 ก.พ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  219 28 ก.พ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนท่อส้วมบ้านพักแพทย์ ชั้นบน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  220 28 ก.พ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างต่ออายุการใช้งานโปรแกรมสแกนไวรัส จำนวน ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  221 28 ก.พ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างฉีดสารเคมีกำจัดแมลง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  222 24 ก.พ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการปฎิบัติงานรับโทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๒๒ วัน
  223 24 ก.พ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ด่านหน้า จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  224 24 ก.พ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมลิฟต์ตึกอำนวยการ ๔ ชั้น จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  225 24 ก.พ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวางท่อประปาและติดตั้ง มาตรวัดน้ำประปา จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  226 21 ก.พ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๒๖ เครื่อง
  227 21 ก.พ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  228 21 ก.พ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  229 19 ก.พ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบน้ำเสียคลองวนเวียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๘ รายการ
  230 17 ก.พ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมลิฟต์อาคารสราญราษฎร์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  231 14 ก.พ. 2563 ประกาศการขายทอดตลาด จำนวน ๗๓๓ รายการ
  232 14 ก.พ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ ทะเบียน นข ๖๐๔ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑๒ รายการ
  233 14 ก.พ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  234 14 ก.พ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  235 14 ก.พ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมลิฟต์อาคารสราญราษฎร์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  236 14 ก.พ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถตู้ จำนวน ๔ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  237 14 ก.พ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐๐ ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  238 7 ก.พ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดแต่งและตัดโค่นต้นไม้ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  239 7 ก.พ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  240 7 ก.พ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปฏิบัติงานร้านค้าสวัสดิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑๕๖ วัน
  241 7 ก.พ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๓ งาน
  242 7 ก.พ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  243 7 ก.พ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างย้ายครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  244 6 ก.พ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๒ รายการ
  245 6 ก.พ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  246 6 ก.พ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน
  247 6 ก.พ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  248 6 ก.พ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  249 6 ก.พ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบน้ำเสียคลองวนเวียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๘ รายการ
  250 6 ก.พ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๒ รายการ
  251 4 ก.พ. 2563 ประกาศรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ประจำเดือน1-31 มกราคม 2563)
  252 31 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดแต่งกิ่งไม้บนบริเวณแนวสายไฟฟ้า จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  253 31 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  254 30 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ KVA) จำรวน ๑ เครื่อง
  255 25 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง จำนวน ๓ งวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  256 28 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑,๐๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  257 28 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  258 28 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๘ เครื่อง
  259 28 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๕ รายการ
  260 28 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  261 28 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) คลื่นไฟฟ้าสมอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จำนวน ๑ งาน
  262 28 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๖ รายการ
  263 28 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสติ๊กเกอร์โฟมบอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๕๔ อัน
  264 28 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดปลวก จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  265 28 ม.ค. 2563 ประกาศรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
  266 24 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๒ ราย
  267 23 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง ดีเซล)
  268 20 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถทัวร์ปรับอากาศ ๑ คัน จำนวน ๒ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  269 16 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  270 16 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องจ่ายยาอัตโนมัติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๒ รายการ
  271 16 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการปฎิบัติงานรับโทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑๙ วัน
  272 16 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกเรย์เป็นดิจิตอล)
  273 15 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือ คู่มือ สมุดบันทึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๓ รายการ
  274 15 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำแผ่นป้ายสแตนเลส (ป้ายพลับพลา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ ป้าย
  275 15 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๓๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  276 10 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๖ รายการ
  277 9 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๒ กล่อง
  278 9 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑๐๐ กระสอบ
  279 9 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๕๐ ชุด
  280 9 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน
  281 3 ม.ค. 2563 ประกาศรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ประจำเดือน1-31 ธันวาคม 2562)
  282 3 ม.ค. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง)
  283 27 ธ.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปฎิบัติงานงานฝ่ายโภชนาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑๘๒ วัน
  284 27 ธ.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปฎิบัติงานงานซักฟอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑๘๒ วัน
  285 26 ธ.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  286 25 ธ.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมช่องสแตนเลส ศูนย์สาธิต ๒ จำนวน ๑๒๐ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  287 25 ธ.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๒ รายการ
  288 25 ธ.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องนึงไอน้ำ) จำนวน ๒ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  289 25 ธ.ค. 2562 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ KVA) (e-bidding)
  290 19 ธ.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  291 19 ธ.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการปฎิบัติงานรับโทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  292 17 ธ.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  293 17 ธ.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  294 17 ธ.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (โทรทัศน์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  295 17 ธ.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้เย็นเก็บเวชภัณฑ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  296 17 ธ.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  297 17 ธ.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างต่อเติมป้ายศูนย์สาธิต ๒ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  298 17 ธ.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จำนวน ๔ รายการ
  299 17 ธ.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน ๒ รายการ
  300 16 ธ.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (e-bidding)
  301 13 ธ.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  302 13 ธ.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  303 13 ธ.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ ชุด
  304 13 ธ.ค. 2562 ยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์
  305 6 ธ.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าต่อสัญญาณ GPS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ รายการ
  306 6 ธ.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องกำหนดไอน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๒ รายการ
  307 6 ธ.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมห้องพักเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ (ตึกชาย ๓) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  308 6 ธ.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ หม้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  309 6 ธ.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  310 6 ธ.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ
  311 9 ธ.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  312 9 ธ.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินท่อประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  313 11 ธ.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  314 11 ธ.ค. 2562 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 800 KVA) จำนวน 1 เครื่อง ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  315 9 ธ.ค. 2562 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
  316 6 ธ.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕,๐๐๐ แฟ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  317 6 ธ.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ
  318 6 ธ.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  319 6 ธ.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  320 6 ธ.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  321 4 ธ.ค. 2562 ประกาศรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ประจำเดือน1-30พฤศจิกายน 2562)
  322 4 ธ.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ
  323 3 ธ.ค. 2562 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
  324 2 ธ.ค. 2562 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง ดีเซล) (e-bidding)
  325 28 พ.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
  326 28 พ.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการปฎิบัติงานรับโทรศัพท์
  327 28 พ.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดโค่นต้นตีนเป็ดและต้นหางนกยูง
  328 27 พ.ย. 2562 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำรวน ๒ รายการ (e-bidding)
  329 26 พ.ย. 2562 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง ดีเซล)
  330 22 พ.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
  331 22 พ.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายอะคริลิคบนโครงเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  332 14 พ.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  333 19 พ.ย. 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์)
  334 15 พ.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
  335 14 พ.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ป้ายยินดีต้อนรับ) พร้อมติดตั้ง
  336 13 พ.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมบ้านพักโภชนาการ
  337 13 พ.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง
  338 13 พ.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะทะเบียน กม. ๓๔๓๗
  339 13 พ.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมบ้านพักเลขที่ ๖๐ , ๑๒
  340 13 พ.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
  341 13 พ.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร
  342 13 พ.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
  343 8 พ.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง
  344 8 พ.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมบ้านพักเลขที่ ๗๕/๑๒
  345 8 พ.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
  346 8 พ.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเหล็กดัดประตูยืด
  347 7 พ.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
  348 8 พ.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง
  349 7 พ.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องโทรสาร)
  350 6 พ.ย. 2562 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  351 5 พ.ย. 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
  352 5 พ.ย. 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
  353 4 พ.ย. 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
  354 30 ต.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรถไถพรวนดิน
  355 30 ต.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะทะเบียน บย-๗๖๓๗
  356 30 ต.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ)
  357 1 พ.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารขนาดเล็ก
  358 31 ต.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔
  359 30 ต.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะ
  360 18 ต.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปูกระเบื้องผนังห้องน้ำ (ตึกชาย ๙)
  361 11 ต.ค. 2562 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ระบบโทรทัศน์วงจรปิดแบบไอพี พร้อมติดตั้ง)
  362 10 ต.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการนอกเวลาราชการ
  363 10 ต.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานโรงอาหาร
  364 9 ต.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงาน RCT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  365 9 ต.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานแพทย์แผนไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  366 8 ต.ค. 2562 รายงานการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2562
  367 30 ก.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาลิฟต์แบบไม่รวมอะไหล่ (ตึกอำนวนการ ๔ ชั้น)
  368 30 ก.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการอินเตอร์เน็ต
  369 30 ก.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประจำปีงปม. ๖๓
  370 30 ก.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาลิฟต์แบบไม่รวมอะไหล่
  371 30 ก.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเผาขยะติดเชื้อปี งปม.๖๓

  วีดีโอเกี่ยวกับ ร.พ.

  ↑ TOP