ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง


#
1 6 ธ.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 6 ธ.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 4 ธ.ค. 2562 ประกาศรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ประจำเดือน1-30พฤศจิกายน 2562)
4 4 ธ.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ
5 3 ธ.ค. 2562 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
6 2 ธ.ค. 2562 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง ดีเซล) (e-bidding)
7 28 พ.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
8 28 พ.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการปฎิบัติงานรับโทรศัพท์
9 28 พ.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดโค่นต้นตีนเป็ดและต้นหางนกยูง
10 27 พ.ย. 2562 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำรวน ๒ รายการ (e-bidding)
11 26 พ.ย. 2562 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง ดีเซล)
12 22 พ.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
13 22 พ.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายอะคริลิคบนโครงเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 14 พ.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 19 พ.ย. 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์)
16 15 พ.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
17 14 พ.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ป้ายยินดีต้อนรับ) พร้อมติดตั้ง
18 13 พ.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมบ้านพักโภชนาการ
19 13 พ.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง
20 13 พ.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะทะเบียน กม. ๓๔๓๗
21 13 พ.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมบ้านพักเลขที่ ๖๐ , ๑๒
22 13 พ.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
23 13 พ.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร
24 13 พ.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
25 8 พ.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง
26 8 พ.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมบ้านพักเลขที่ ๗๕/๑๒
27 8 พ.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
28 8 พ.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเหล็กดัดประตูยืด
29 7 พ.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
30 8 พ.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง
31 7 พ.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องโทรสาร)
32 6 พ.ย. 2562 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
33 5 พ.ย. 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
34 5 พ.ย. 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
35 4 พ.ย. 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
36 30 ต.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรถไถพรวนดิน
37 30 ต.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะทะเบียน บย-๗๖๓๗
38 30 ต.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ)
39 1 พ.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารขนาดเล็ก
40 31 ต.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔
41 30 ต.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะ
42 18 ต.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปูกระเบื้องผนังห้องน้ำ (ตึกชาย ๙)
43 11 ต.ค. 2562 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ระบบโทรทัศน์วงจรปิดแบบไอพี พร้อมติดตั้ง)
44 10 ต.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการนอกเวลาราชการ
45 10 ต.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานโรงอาหาร
46 9 ต.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงาน RCT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
47 9 ต.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานแพทย์แผนไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
48 8 ต.ค. 2562 รายงานการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2562
49 30 ก.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาลิฟต์แบบไม่รวมอะไหล่ (ตึกอำนวนการ ๔ ชั้น)
50 30 ก.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการอินเตอร์เน็ต
51 30 ก.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประจำปีงปม. ๖๓
52 30 ก.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาลิฟต์แบบไม่รวมอะไหล่
53 30 ก.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเผาขยะติดเชื้อปี งปม.๖๓

วีดีโอแนะนำ ร.พ.

↑ TOP